Naší prioritou je kvalita

Naší specializací, a to již od roku 1991, je rekonstrukce plochých střech, hydroizolačním systémem ALKOR. Zrealizovali jsme stovky střech. Se systémem máme výborné zkušenosti a považujeme jej za bezkonkurenční. Nikdy jsme neuvažovali o jeho změně.

Jsme si svou prací jistí a děláme ji vždy, jak nejlépe umíme. Zároveň jsem si jisti vysokým standardem používaných technologií a materiálů. V souladu s odbornou prací našich zkušených pracovníků pak vzniká střecha, která vydrží dlouhá léta bez dalšího udržovacího servisu. Co více si pro svou střechu přát?

Abychom toto tvrzení podložili, poskytujeme záruku 10 let na hydroizolaci ploché střechy, na ostatní hydroizolace záruku 6 let. 

 

Naši dlouholetí pracovníci prošli speciálními školeními přímo u výrobce ALKOR a osvojili si technologie a pracovní postupy s technikou, která souvisí s pokládkou těchto hydroizolačních fólií. Zároveň jsou vyučeni v různých klíčových stavebních oborech.

Provozujeme stavební dvůr s plně zařízenou klempířskou dílnou, skladovými prostory pro uložení stavebních materiálů, vlastní malou i velkou stavební mechanizací, včetně lešení a svislých dopravníků.

S izolatérskými pracemi provádíme všechny související zednické úpravy.

Jestliže si tedy od nás necháte zrekonstruovat plochou střechu, po dohodě ji také zateplíme, opravíme a zateplíme stěny strojoven výtahů, vyzdíme komínová tělesa, namontujeme nové hromosvody, provedeme nátěry kovových prvků střechy atd.

Jestliže si necháte od nás zrekonstruovat terasu, po dohodě provedeme všechny související stavební práce. Například vybouráme stávající souvrství podlahy terasy, položíme nové hydroizolační zateplené souvrství podlahy v systému ALKOR, včetně dodávky a montáže mrazuvzdorné venkovní dlažby. Zkrátka poskytneme kompletní stavební práci na klíč!

Abychom zaručili své dílo v té nejlepší kvalitě, provádíme před každou stavební prací důkladnou technickou přípravu, případně stavební průzkum.

Průběh stavební akce, větší i malé, vždy řídí a koordinuje mistr, který je na stavbě přítomen celou pracovní dobu a je neustále k dispozici objednavateli i subdodavatelům.

 

"Naši kluci v akci"

Naši dlouholetí pracovníci prošli důkladným školením, aby si osvojili technologie a pracovní postupy, které souvisí s pokládkou hydroizolačních fólií Alkor. Zároveň jsou vyučeni v různých klíčových stavebních oborech. S izolatérskými pracemi provádějí s odborností a zručností sobě vlastní všechny související stavební práce.