Naše služby

Hydroizolace systémem ALKOR

Specializujeme se na výstavbu a rekonstrukce plochých střech a další hydroizolace - terasy, balkóny, bazény, základy domů, podlahy, parkovací plochy, garáže.

Ostatní stavební činnosti

Provádíme kompletní rekonstrukce a opravy bytových domů, bytů, nebytových prostor, nástavby na panelových domech, půdní vestavby a novostavby.

Odborná pokládka hydroizolace ploché střechy

dále TERAS, BALKÓNŮ, BAZÉNŮ, ZÁKLADŮ DOMŮ, PODLAH, PARKOVACÍCH PLOCH, GARÁŽÍ

Naši kvalifikovaní pracovníci přijedou za vámi, aby prohlédli a do detailu zaměřili místo budoucího staveniště, v případě potřeby provedli sondy atd.

Poté sestavíme podrobný rozpočet, kde jsou kromě základních položek týkajících se střešní fólie a jejích komponentů zahrnuty také ostatní související náklady například na opravu vzduchotechniky či strojovny výtahů.

Kalkulace od nás bude konečná. Práce, které si společně odsouhlasíme, budou zahrnuty v rozpočtu do nejmenších detailů.

Samotná pokládka střechy se odehrává v následujících krocích: 

 • úprava podkladní vrstvy
 • pokládka parotěsné izolace
 • pokládka tepelné izolace
 • pokládka separační a ochranné vrstvy (není nutná na tepelnou izolaci minerálních vláken)
 • montáž ukončovacích profilů ze spojovacího plechu Alkor
 • pokládka hydroizolační fólie
 • napojení fólie na profily ze spojovacího plechu Alkor
 • kotvení fólie k podkladu
 • spojování pásů fólie
 • řešení detailů a prostupových prvků
 • kontrola provedených prací, zejména svárů

 S izolatérskými pracemi provádíme související zednické práce. Po dohodě opravíme a zateplíme na střeše stěny strojoven výtahů, vyzdíme komínová tělesa, namontujeme nové hromosvody a provedeme nátěry kovových prvků střechy. 

Po dohodě na vaši terasu dodáme a položíme mrazuvzdornou venkovní dlažbu.

 

Nahlédnutí do generálních oprav starých střech hydroizolačním systémem ALKOR.

Ostatní stavební činnost

REKONSTRUKCE DOMŮ, BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR

Specializujeme se na dodávky stavebních prací menšího až středního charakteru. Provádíme kompletní rekonstrukce a opravy bytových domů, bytů, nebytových prostor, nástavby na panelových domech, půdní vestavby a novostavby.

Disponujeme vlastním stavebním dvorem, s plně zařízenou klempířskou dílnou, velkými skladovými prostory pro uložení stavebního materiálu a vlastní malou i velkou stavební mechanizací, včetně lešení či svislých dopravníků.

Naši stálí pracovníci jsou vyučeni v různých klíčových stavebních oborech a dlouhodobě si zvyšují kvalifikaci v odborných kurzech a školeních.

Abychom klientovi zaručili dílo nejvyšší kvality, řídíme se následujícím postupem.

Před každou stavební akcí provádíme důkladnou technickou přípravu, případně stavební průzkum. Průběh stavební akce, větší i malé, vždy řídí a koordinuje mistr, který je na stavbě přítomen celou pracovní dobu a je neustále k dispozici objednavateli i subdodavatelům.

Dlouhodobě spolupracujeme se stále stejnými kvalitními projektanty, statiky a stavebními specialisty.

 

Ukázka vestavby luxusního bytu v centru Prahy